top of page

Různé

Značka vznikla v roce 2020 jako vedlejší projekt brněnské pletařky copánků. Zaměřuje se na doplňky do vlasů, dreadů a copánků a také šperků. Často pracuje s přírodninami a využívá recyklovaných materiálů (např. odstřižky šátků na nošení dětí).

bottom of page